Πώς η σελιδοποίηση μπορεί να βλάψει το SEO.

Ίσως να έχετε διαβάσει ότι η σελιδοποίηση δεν κάνει καλό στο SEO.

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό οφείλεται στην έλλειψη σωστού χειρισμού των σελίδων και όχι στην ύπαρξη της ίδιας της σελιδοποίησης.

Ας δούμε τα υποτιθέμενα αρνητικά της σελιδοποίησης και το πώς μπορείτε να ξεπεράσετε τα θέματα SEO που μπορεί να προκαλέσει.

Η σελιδοποίηση προκαλεί διπλότυπο περιεχόμενο.

Σωστό εάν η σελιδοποίηση δεν έχει εφαρμοστεί σωστά. Όπως εάν έχετε μια σελίδα “Προβολή όλων” και αριθμημένες σελίδες χωρίς σωστό rel=canonical. Ή αν έχετε δημιουργήσει μια σελίδα=1 επιπρόσθετα στη ριζική σας σελίδα.

Λάθος όταν έχετε μια σελιδοποίηση φιλική προς το SEO. Ακόμα και αν οι ετικέτες σας H1 και τα meta tags σας είναι τα ίδια. Το πραγματικό περιεχόμενο της σελίδας διαφέρει. Επομένως, δεν υπάρχει πουθενά ίδιο περιεχόμενο.

Η δημιουργία σελίδων οδηγεί σε μικρό περιεχόμενο.

Σωστό εάν έχετε διαχωρίσει ένα άρθρο ή μια συλλογή φωτογραφιών σε πολλές σελίδες (προκειμένου να αυξήσετε τα έσοδα από τις διαφημίσεις αυξάνοντας τις προβολές σελίδας), αφήνοντας πολύ λίγο περιεχόμενο σε κάθε σελίδα.

Λάθος όταν βάζετε τις επιθυμίες του χρήστη ως προς την εύκολη κατανάλωση περιεχομένου πάνω από τα έσοδα από τις διαφημίσεις banner ή τις τεχνητά διογκωμένες προβολές σελίδας.

Πώς η σελιδοποίηση μπορεί να βλάψει το SEO

Τοποθετήστε ένα περιεχόμενο φιλικό προς τον χρήστη σε κάθε σελίδα.

Η σελιδοποίηση μειώνει τα σημάδια κατάταξης.

Σωστό εάν δεν υπάρχει σωστός χειρισμός της σελιδοποίησης, καθώς μπορεί να προκληθεί διαχωρισμός των εσωτερικών συνδέσμων της ιστοσελίδας και άλλων σημαδιών κατάταξης μεταξύ των σελίδων. Όπως τα backlinks και οι κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λάθος όταν τα χαρακτηριστικά των συνδέσμων rel =”prev” και rel =”next” χρησιμοποιούνται στις αριθμημένες σελίδες, έτσι ώστε η Google να μπορεί να κατοχυρώσει τα σημάδια κατάταξης.

Η σελιδοποίηση χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό της ανίχνευσης.

Σωστό εάν επιτρέπετε στην Google να ανιχνεύει τις αριθμημένες σελίδες. Και υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου θα θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προϋπολογισμό.

Για παράδειγμα, για το Googlebot να ταξιδεύει μέσω αριθμημένων διευθύνσεων URL για να κατοχυρώσει τα σημάδια κατάταξης και να προσεγγίσει βαθύτερες σελίδες περιεχομένου.

Συχνά λανθασμένο όταν ρυθμίζετε τον χειρισμό παραμέτρων της σελιδοποίησης του Google Console σε “Όχι ανίχνευση” ή ορίζετε μια απαγόρευση robots.txt. Αυτό στην περίπτωση που θέλετε να διατηρήσετε τον προϋπολογισμό ανίχνευσης για πιο σημαντικές σελίδες.

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ η αντιγραφή και οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας, -ακόμα και με αναφορά της πηγής με ενεργό σύνδεσμο-, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη.