VNG

  • Digital
  • Marketing
  • Strategy
  • Success
  • Growth

Stirixis Ιδεών by VNG

Όλα ξεκινούν από μια καλή ιδέα.

Οι καλές ιδέες δεν πρέπει να πηγαίνουν χαμένες. Βοηθούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μειώνουν την ανεργία, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και δίνουν ώθηση στην ελληνική οικονομία.

H VNG Digital Group, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο του Digital Marketing, ειδικεύεται στην παροχή καινοτόμων online υπηρεσιών και βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων συνεργατών & συνεργασιών.

Το πρόγραμμα Stirixis Ιδεών είναι μια πρωτοβουλία της VNG Digital Group, που έχει στόχο μέσω της ανάδειξης των έξυπνων ιδεών να βοηθήσει την προώθηση καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών στον κλάδο της πληροφορικής ευρύτερα και του διαδικτύου ειδικότερα.

«Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα.»

Εσύ βάζεις την ιδέα

Η ευκαιρία να δεις την ιδέα σου να υλοποιείται άμεσα είναι εδώ.Αρκεί να είναι καινοτόμα και το πρόγραμμα Stirixis Ιδεών θα σου δώσει όλα τα εφόδια για να δεις την ιδέα σου να περνάει από την θεωρία στην πράξη.

Εμείς σου δίνουμε τα εφόδια

Σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο φορέων, η VNG Digital Group μέσω του προγράμματος Stirixis και προκειμένου να αναδειχθούν οι ιδέες που έχουν εμπορικό ενδιαφέρον και θα διακριθούν, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλάνο επιχειρηματικής ανάπτυξης A to Z που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σχεδιασμό στρατηγικής, business plan, εκπαιδευτικά προγράμματα, τεχνική υποστήριξη, νομική κάλυψη, mentoring, coaching, συνέργειες με άλλες επιχειρήσεις, καθώς και δυνατότητα χρηματοδότησης από ιδίους πόρους ή τρίτους φορείς.

ΜΑΖΙ θα κάνουμε την ιδέα σου πράξη

Ένας νέος κόσμος προκλήσεων και επαγγελματικής επιτυχίας ανοίγεται μπροστά σου. Ακολούθησε τον!

Χρήσιμες πληροφορίες

Ιδιώτες άνω των 18 ετών χωρίς όριο ανώτατης ηλικίας, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Οι ιδέες που θα υποστηριχθούν πρέπει να είναι καινοτόμες, να αφορούν νόμιμη δραστηριότητα, να είναι πρωτότυπες, να μην παραβιάζουν οποιασδήποτε μορφής δικαιώματα, να έχουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, βιωσιμότητας
και επεκτασιμότητας της επιχείρησης, καθώς και την προοπτική της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Μερικά ακόμα βασικά κριτήρια επιλογής είναι ο χρόνος που υπολογίζεται η ολοκλήρωση του έργου, το συνολικό κόστος που απαιτείται για την επένδυση, το χρονικό διάστημα που υπολογίζεται πως θα χρειαστεί για την απόσβεση και την κερδοφορία της επένδυσης.

Το πρόγραμμα VNG Stirixis Ιδεών είναι ανοικτό, χωρίς χρονικό περιορισμό. Δεν πρόκειται για μια δράση που θα λάβει χώρα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ούτε για κάποιον διαγωνισμό ιδεών. Πρόκειται για μια συνεχής αναζήτηση και υποστήριξη καινοτόμων ιδεών και συνεργασιών.

Το πάθος μας είναι το web και αναζητούμε οτιδήποτε σχετικό θα θέσει νέα θεμέλια στην αγορά. Καινοτόμα project & νέες τεχνολογίες σε websites, e shops, διάφορες πλατφόρμες, διαδικτυακές εφαρμογές, εφαρμογές για κινητές συσκευές, Social Media Applications, Web design, Web development, Social Media Marketing, SEO [Search Engine Optimization], Video ADS, Content SEO, Online ADS, Content Marketing, Google Adwords, SEM [Search Engine Marketing], Email Marketing, CRO [Conversion Rate Optimization], Affiliate Marketing, PPC, Local SEO, Mobile Marketing. Αν η ιδέα σου δεν συμπεριλαμβάνετε στους παραπάνω τομείς, αλλά πιστεύεις πως είναι αξιόλογη, βεβαίως να την δούμε.

Αρχικά συμπληρώνεις και μας αποστέλλεις τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με μια σύντομη περιγραφή της ιδέας σου. Η ιδέα θα αξιολογηθεί από την αρμόδια ομάδα συνεργατών μας οι οποίοι προ της λήψης των επιχειρηματικών σχεδίων, δεσμεύονται με την υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας.

Αν χρειαστούν κάποιες πρώτες διευκρινίσεις, είναι πιθανό να έχουμε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία. Εφόσον πληρούνται κάποια βασικά κριτήρια είναι πολύ πιθανό να υπάρξει επικοινωνία για τον ορισμό συνάντησης.  Στην συνάντηση θα αναλύσουμε τις λεπτομέρειες και θα εστιάσουμε στη βιωσιμότητα του έργου, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος προς την τελική αξιολόγηση. Η τελική αξιολόγηση μπορεί να έχει τρία status: Έγκριση – Απόρριψη – Αναμονή. Στην περίπτωση της έγκρισης, υπάρχει τηλεφωνική ενημέρωση και ορισμός νέων συναντήσεων για τη σχεδίαση των επόμενων βημάτων. Στην περίπτωση της απόρριψης, ενδέχεται να μην υπάρξει καμιά ενημέρωση, όπως και καμιά αιτιολόγηση της απόφασης. Η VNG Digital Group δεν δεσμεύεται για να αιτιολογήσει την απόφαση ή να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο. Η περίπτωση της αναμονής αφορά τις περιπτώσεις όπου το προτεινόμενο έργο έχει ενδιαφέρον, πλην όμως δεν δύναται να υποστηριχθεί στην παρούσα χρονική στιγμή για διάφορους λόγους που η VNG Digital Group δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο.