Ετικέτα: online intranet

Τι είναι ένα intranet
18/05/2020

Κατ’ ουσία, ένα intranet (ενδοδίκτυο) είναι κάτι ανάλογο με την προσωπική ιστοσελίδα μίας επιχείρησης. Είναι ένα εμπιστευτικό επιχειρηματικό δίκτυο το οποίο χρησιμοποιεί την ίδια υποκείμενη δομή και τα ίδια δικτυακά πρωτόκολλα με το internet και...