Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα!

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (τους υπευθύνους επεξεργασίας).

Στη σελίδα μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς επίσης και σχετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις, ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και δελτία Τύπου της Αρχής.

GDPR – ΓΚΠΔ

25 Μαΐου 2018

Το υλικό της ιστοσελίδας μας ενημερώνεται συνεχώς με πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Δείτε «Τα δικαιώματά μου» και «Οδηγίες για υπευθύνους επεξεργασίας».

Ανακοίνωση - Ενημέρωση


  ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13

  ⇒ Αν είστε πολίτης και θέλετε να εγγραφείτε στο «Μητρώο του άρθρου 13» για να μη λαμβάνετε διαφημιστικά έντυπα μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου, δείτε εδώ.
  ⇒ Αν είστε υπεύθυνος επεξεργασίας και θέλετε να σας χορηγήσουμε αντίγραφο του «Μητρώου του άρθρου 13» για να διαγράψετε από τα αρχεία σας τα δεδομένα των προσώπων που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικά έντυπα μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου, δείτε εδώ.
 • Μετά τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ (25 Μαΐου 2018):

  1. Δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση γνωστοποίησης τήρησης αρχείου ή επεξεργασίας ή βιντεοεπιτήρησης στην Αρχή. Το αρχείο δραστηριοτήτων τηρείται εσωτερικά στην επιχείρησή σας ή στον φορέα σας και διατίθεται στην Αρχή σε περίπτωση που ζητηθεί. Επίσης, παύει η χορήγηση αδειών από την Αρχή για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων (βλ. ανακοίνωση και απόφαση 46/2018).

  2. Η Αρχή δεν έχει υποχρέωση να απαντά σε ερωτήματα και αιτήματα υπευθύνων επεξεργασίας, υποκειμένων των δεδομένων ή τρίτων, τα οποία δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αρμοδιότητές της. Το ίδιο ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά την 25.5.2018 (βλ. ανακοίνωση και απόφαση 52/2018).

  3. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6220/13-7-2018 πράξη του Προέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου, εκκρεμείς προσφυγές/καταγγελίες που υποβλήθηκαν έως και 31-12-2015 τίθενται στο αρχείο (βλέπε εδώ). Διευκρινίζεται ότι όσοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται, μπορούν να επανέλθουν υποβάλλοντας εκ νέου την προσφυγή/καταγγελία, με βάση τα έντυπα και τις γενικές οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Αρχής, τεκμηριώνοντας προσέτι τον λόγο για τον οποίο η συγκεκριμένη προσφυγή/καταγγελία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως άνευ αντικειμένου, αποστέλλοντας είτε email στο , είτε επιστολή στη διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός της προηγούμενης υπόθεσής τους.

 • Eξυπηρέτηση κοινού

 • Προσοχή: Η υποχρέωση ανακοίνωσης ορισμού DPO ικανοποιείται ΜΟΝΟ με την υποβολή συγκεκριμένου εντύπου. Οποιαδήποτε προηγούμενη (πριν την 25η Μαΐου 2018) δήλωση στοιχείων υπευθύνου προστασίας δεδομένων που έχει υποβληθεί στην Αρχή ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη.

Η Αρχή εξέδωσε το 26ο τεύχος του «Ενημερωτικού Δελτίου» της (Newsletter).

 
Νέα
(09-01-2020)-Δελτίο Τύπου - Ενημερωτική Ημερίδα της Αρχής με αφορμή την 14η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
(30-12-2019)-Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. ΠΡΟΚΟΠIOY ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ με τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟ στο Προεδρικό Μέγαρο.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
Για την πλοήγησή σας στη δικτυακή πύλη της Αρχής, προτείνονται: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 SP2, Mozilla Firefox 2 και άνω, καθώς και Google Chrome (BETA), και ανάλυση οθόνης 1280x1024

Οδηγίες για την εγγραφή, καθώς και για την είσοδο σας στην διαδικτυακή μας πύλη, θα βρείτε εδώ